top of page

Jeremy Speck

Jeremy Speck är en grafiker och konstnär som driver den grafiska

verkstaden ”Double Elephant Printmaking Workshop” (DEPW)”

i Exeter i sydvästra England.


Där håller han också kurser i olika grafiska tekniker som t ex ”relief printmaking”

som i England oftast är detsamma som linoleumsnitt och ”letterpress”, en teknik vilken liksom linoleumsnittet är en  s k  högtrycksteknik och som på svenska kallas för boktryck. I en del av sina bilder i boktryck ger han beteckningen ”letterpress” dubbel mening eftersom han i innehåll och form använder just ”letters”, bokstäver för att forma bilden.


Till högtryckstekniken räknas även träsnitt, på engelska ”woodcut” vilket Jeremy Speck också behärskar och använder för en del av sina egna grafiska verk.


Plantryck är en annan grafisk teknik - dit räknas t ex litografi  och serigrafi,

det senare en teknik som Jeremy Speck både undervisar i och trycker egna bilder med. Jeremy Specks formspråk är såväl abstrakt som figurativt.

pdf.png
bottom of page