top of page

Carry Akroyd

f. 1953 och bosatt på landet i en liten by i  East Northamptonshire 12 mil norr om London. Carry är uppvuxen i denna  trakt som är en gränsbygd mellan hårt uppodlad mark och orörd natur,  till stora delar våtmarker s k ”Fens” och ”Reedbeds”. Läs mer...

bottom of page