top of page

UPPTÄCKARGLÄDJE

Mötet med konsten - det är där galleriverksamhetens själ och hjärta finns. På galleriet introducerar vi ofta nya, för vår publik okända konstnärer. Vi stöter då och då på bra, personlig och intressant konst som vi vill dela med oss av. Nyfikenhet och upptäckarglädje driver på. Samtidigt vill vi gärna dela med oss av nya bilder av konstnärer som vi upptäckt tidigare och kanske visat i utställningar på galleriet.

 

 

PRISNOMINERAD

I vårens tid år tvåtusen invigdes vårt nya galleri i Munka Ljungby.  Galleriverksamheten hade då redan pågått under samma namn och under tjugotre år med start i Göteborg  nittonhundrasjuttiosju . Munka Ljungby är en större by, tidigare egen kommun, som ligger några kilometer öster om Ängelholm i nordvästra hörnet av Skåne. Året därpå, tvåtusenett, blev vi stolta över att vår nya galleribyggnad nominerades till pris i en arkitekttävlan om ”God byggd miljö i Skåne” – detta i konkurrens med betydligt större arkitektoniska verk.

 

 

ÖPPET HELA ÅRET

Här har vi alltså glädjen att kunna visa och få presentera våra senaste fynd. Det gör vi företrädelsevis på helger i samband med utannonserade utställningar. Vid vissa långhelger kan det bli att vi håller öppet längre men vi brukar säga att vi egentligen har öppet hela året eftersom vi också tar emot efter överenskommelse, oftast grupper, större eller mindre men också enskilda besökare på tider som ligger en bra bit utanför vanligt öppethållande för gallerier.

 

 

Således – vi har och har haft besök från klockan nollnio på förmiddagen till klockan tjugotvå på kvällen – sommar, höst, vinter och vår. Ibland med lite tilltugg och dryck till konstbesökarnas välbefinnande dessutom.

 

 

UPPSÖKANDE  OCH UTSMYCKANDE

Parallellt med utställningarna har vi en uppsökande verksamhet som främst riktar sig till rikets många konstföreningar, vilket ibland även resulterar i arbetsplatsutställningar eller utsmyckningsuppdrag. I Stockholm och Göteborg har vi dessutom tillgång till passande lokaler för tillfälliga utställningar och visningar.

 

Vi förmedlar företagspresenter och medlemsutgåvor i grafik, keramik, brons eller glas till föreningar och företag och vad utsmyckningsuppdragen för kontor, hotell och olika privata och offentliga lokaler anbelangar, har vi oftast samarbetat direkt med ansvariga arkitekter och inredare.

 

 

GRÄNSÖVERSKRIDANDE

Galleriet företräder huvudsakligen svenska konstnärer men har också samarbete med konstnärer från t ex Danmark, Tyskland, England och Frankrike – grafiker, målare, keramiker, skulptörer och glaskonstnärer, konstnärer som huvudsakligen arbetar i traditionella material och tekniker. De icke svenska konstnärerna kan vara väl kända i sina egna länder eller rentav internationellt kända.  Kändisskapet är emellertid ingen utgångspunkt för vårt val av konstnär – endast konstnärskapet i sig.

 

 

LÄS OSS PÅ BLOGGEN

Det finns ju flera sätt att förmedla och dela med sig av upplevelser i konstens värld. I vår tid självklart även per blogg och sociala medier. Se oss på facebook brukar det heta och förvisso har Galler Pictor ett konto på facebook. Men vi skriver också en blogg som ibland direkt berör galleriets verksamhet men som lika ofta kan handla om besök på andra utställningar än våra egna, personliga minnen och pregnanta upplevelser i konstens väldiga universum. Dagens utbud av konstmuseer, biennaler, konstmässor och utställningar bjuder på en aldrig sinande ström av möjligheter och uppslag.

 

 

Historia på bloggen

 

Under snart fyrtio år och fyrahundra utställningar har mer än tusen konstnärer haft en tillfällig vistelse på galleriet om än ibland med kanske bara ett eller par verk visade på galleriet. Våra utställare har kommit från Nordens alla länder och från Tyskland, Polen Tjeckien, Slovakien, Österrike, Bulgarien, Jugoslavien, Grekland, Italien, Schweiz, Frankrike, Spanien, Holland, Belgien, Israel, England, Skottland, USA, Mexico och Thailand – alltså internationellt värre. Tyngdpunkten har dock legat på svensk konst.

 

Det har inte handlat om att samla på så många länder som möjligt eller att fly från det provinsiella – mycket hänger på rena tillfälligheter. Man råkar få syn på något man vill se mer av och plötsligt är man fast och vill visa även andra vad man hittat. Att det blir mest av det nationella är naturligt men nyfikenheten på konst har också lett till många resor – för vår del huvudsakligen i Europa. Detta i sin tur har lett till många kontakter och många förfrågningar och förslag.

 

Att berätta galleriets hela historia eller ens ett litet kapitel av denna historia skulle föra alldeles för långt och utanför ramarna för denna plats på hemsidan – det blir istället på galleriets blogg som historien eller delar av den kommer att skrivas. Några kapitel finns sedan tidigare - se Pictor 35 år – så föddes galleriet eller Utställningarna 2014 på Galleri Pictor. Adressen till galleriets blogg är pictorgallery.blog

 

 

Galleri Pictor
Galleri Pictor
Galleri Pictor
Galleri Pictor
Galleri Pictor
Galleri Pictor
Galleri Pictor
Galleri Pictor
Galleri Pictor
bottom of page