top of page

! Lis Kläpp

Grafiker och målare, studier på Östra Grevie Folkhögskola, Lunds Universitet och Forum Konstskola i Malmö. Bosatt i Malmö. Lis Kläpp har genom åren haft närmare ett hundratal större utställningar

på gallerier, museer och konsthallar, de flesta i Sverige men också

vid några tillfällen i Danmark, Tyskland och Tjeckien. Läs mer...

bottom of page