top of page

!Ulrika Christell

F. 1960, Stockholm. Grundskolan för konstnärlig utbildning, Stockholm 1981-82, Medelpads  folkhögskola 3xkursen Grafisk konst 1982-84, Gerlesborgsskolan,  Stockholm 1985-87. Läs mer...

bottom of page