top of page

Alexandra Kern

F 1963, Malmö, bosatt i Stockholm. Utbildning: MFA Kungl. Konstfackskolan 1987-93 och 2001, Stockholms Universitet (Konstpedagogik) 2008-09, Kungl. Konstfackskolan (konst i offentlig miljö) 2011, Beckmans Akademi 2012. Läs mer...

bottom of page