top of page

Britta Arvidsson

Bosatt i Alingsås. Utbildning: Kurser i måleri och grafik på Gerlesborgsskolan i  Hamburgsund och kurser i akvarell i Frankrike i flera omgångar.  Hovedskous Målarskola i Göteborg 1994-97. Kurs i tempera på  Gerlesborgsskolan 2000. Läs mer...

bottom of page