top of page

Christel Jönsson

Född i Ängelholm, bosatt i Viken. Målare (tempera) och performancekonstnär. Utbildad i Italien på L’Accademia Di Belle Arti i Florens under åren 1983-87 och bosatt i Italien under de därpå följanden tio åren. Läs mer...

bottom of page