top of page

Fia Kvissberg

Utbildning: Folkuniversitet, Stockholm, Lernia, Konstfack, Kungl Konsthögskolan, Stockholm. Separatutställningar i urval: Galleri Classe, Santiago de Chile 91,  Galleri Kretsen, Södertälje 93, 07, Rådhuset, Södertälje 99, Galleri  Hera 02...Läs mer...

bottom of page