top of page

Jeremy Speck

Jeremy Speck är en grafiker och konstnär som driver den grafiska verkstaden ”Double Elephant Printmaking Workshop” (DEPW)” i Exeter i sydvästra England. Där håller han också kurser i olika grafiska tekniker som t ex ”relief printmaking” som i England oftast är detsamma som linoleumsnitt och ”letterpress”, en teknik vilken liksom linoleumsnittet är en  s k  högtrycksteknik och som på svenska kallas för boktryck. Läs mer...

bottom of page