top of page

Lars Melander

f 1939, bosatt i Stockholm. Målare, tecknare och grafiker. Utbildad vid Konstfack i Stockholm samt på konstskolor i New York och Kansas City. Verksam i USA under större delen av 70-talet. Läs mer...

bottom of page