top of page

Lisa Lundgren

f 48 i Lund. Utbildad bl a på Konsthögskolan med vidareutbildning i grafik 1997-98. Hade sin första separatutställning 1990 och har sedan dess ställt ut separat bl a på Finsk-svenskt Kulturcentrum på Hanaholmen...Läs mer...

bottom of page