top of page

Nils-Erik Mattson

f. 1952, Kinna. Studier på Hovedskous Målarskola, Göteborg (1972-73), Valands Konsthögskola, Gbg (1973-80), Högskolan i Skövde (91), Fri Konst & Nya Media, Valands Konsthögskola (2000-01) och Grafikfördjupning, Valand (02-03). Läs mer...

bottom of page