top of page

Richard Shimell

Bosatt i Ashburton, Devon, England. Richard Shimell bor på kanten till det stora naturreservatet Dartmoor i sydvästra England. Dartmoor är huvudsakligen ett stort hedområde men här finns också gott om gamla träd, ekar, hagtorn och andra lövträd. Dessa träd är hans ”modeller” men han gör även bilder  av det böljande landskapet med sina fält och skogsdungar. Läs mer...

bottom of page