top of page

Christina Ringsberg

f 1938 i Stockholm, bosatt i Mölndal.


Grafiker, spec. linje- och akvatintetsningar. Textilstudier på Konstfack, grafikstudier på grafikskolan Forum i Malmö 1964-69. Medlem i Grafiska Sällskapet och Grafik i Väst.


Medverkat i samlingsutställningar sedan 60-talet i Polen, Danmark, Norge och Sverige, bl a vid ett antal nationella grafiktriennaler. Separatutställnigar bl a på Grafiska Sällskapet i Stockholm och Galleri Konstnärscentrum i Malmö.


Christina Ringsberg är representerad på ett flertal museer i Sverige, bl a på Nationalmuseum och Malmö Museum. Hon har också gjort en del offentliga utsmyckningar på t ex barndaghem i Lund och Helsingborg samt på Malmö Allmänna Sjukhus.

Litteratur Bjurströms "Tre decennier svensk grafik", Rothlind "Svensk svart-vit grafik 1890-1990" och Kim Nicklasson "Christina Ringsberg" Ur vår tids grafik nr 40.


Medverkade vid "Pictors Grafiksalong" april 2002.

pdf.png
bottom of page