top of page

Fia Kvissberg

Utbildning: Folkuniversitet, Stockholm, Lernia, Konstfack, Kungl Konsthögskolan, Stockholm.

Separatutställningar i urval: Galleri Classe, Santiago de Chile 91,  Galleri Kretsen, Södertälje 93, 07, Rådhuset, Södertälje 99, Galleri  Hera 02, Galleri Movestor 05 oc Galleri Eva Solvang 07, 12, samtliga  Stockholm, Flens konsthall 04, Gallerix4, Linköping 04, Sigtuna  kulturgård 05, Konstfrämjandet, Eskilstuna 05, Galleri Sander,  Norrköping 08, Galleri Sigma, Växjö 09, Galleri Gertrud, Malmö 09,  Lindbergs konst och ram, Luleå 10, La mala fama, Morelia, Mexico 10,  Österåkers konsthall, Stockholm 12.

Samlingsutställningar i urval: Kommunhuset i Vina del Mar, Chile 91,  Höstsalongen i Upplands Väsby konsthall, Sörmlandssalongen i Södertälje,  Nyköping, Eskilstuna och Katrineholms konsthall, Galleri Grafik i Väst,  Göteborg 03, Grafiska Sällskapet, Stockholm 05, Marziart Internationale  galerie, Hamburg 06, Stadshuset, Nyköping 07, Flower and Power,  Vänernmuseet, Lidköping 07, Proyecto Ace, Buenos Aires 08, Mimb,  jurybedömd interantionell vandringsutställning Artistbooks,  USA-Latinamerika-Asien och Europa 2008-10, Konstakademien, Grafiska  Sällskapet 100 år, Stockholm 2010, Kungl Konsthögskolan 11, Svenska  Ambassaden, Tokyo 12, Red Brick War House, Yokohama, Tokyo och  Friendship, Edsviks konsthall 2012.

Offentliga uppdrag: Konstjulgran, Kringelgumman, 50 meter konst,  Eldskulptur, Isskulptur och Blomsterskulptur, alla uppdragen i  Södertälje samt Eldskulptur bl a i Ischgl i Österrike. Fia Kvissberg är  representerad i Statens Konstråds samlingar samt i diverse svenska  landstings- och kommunala samlingar och på Hammerfest sykehus.

pdf.png
bottom of page