top of page

Ingvar Nilsfelt

Utbildad på Slöjdföreningens skola i Göteborg och på Akademi Collorossi i Paris.

Specialiserat sig på träsnitt och är en av landets få träsnittare. Medlem i bl a Xylon, föreningen för konstärer som arbetar med träsnitt och trägravyrer.

Tillsammans med medlemmar i Xylon har han ställt ut i bl a Berlin, Bulle, Fribourg, Gelsen Kirchen, Genova, Lodz, Ludwigshafen, Lugano, Schwetzingen, Wien och Winterthur.
Deltog i Galleri Pictors grafikutställning våren 2002 och deltar i Pictors grafikutställining våren 2007.

Ingvar Nilsfelt är representerad på Nationalmuseum, Grafikens Hus och museerna i Borås, Gävle och Växjö samt ett 40-tal kommunala konstsamlingar och konstsamlingar i landets samtliga län.

pdf.png
bottom of page