top of page

Leif Ericson

f. 1927 i Mölndal, bosatt i Stockholm
Studier: 1946-49 Slöjdföreningens skola i Göteborg för Nils Wedel, 1950-55 Valands konstskola för Endre Nemes.


Separatutställningar ett 30-tal sedan debuten på Konsthallen i Göteborg 1960, därefter bl a på Konstnärshuset, Galerie Blanche och Grafiska Sällskapet i Stockholm, Olle Olssonhuset i Solna, Galleri 54 och Göteborgs Konstförening i Göteborg, museerna i Luleå och Eskilstuna, Galerie Gammelstrand i Köpenhamn och Fredrikshamns konstmuseum. Separat också på Galleri Pictor 2002.

Tillsammans med andra "nemes-elever" har Leif Ericson deltagit i samlings- och vandringsutställningar som visats i såväl Sverige som Norge, Tyskland och Holland. t ex "Nya Valand" 1957, "Valand, en konstskola" 1970 och"Valand, Göteborg-Europa, Generation 47-55" på Kulturhuset i Stockholm 1988. Sammanlagt har Leif Ericson deltagit i ett 30-tal grupputställningar bl a med cirkus och jazz som tema.

De offentliga uppdragen har blivit många genom åren med det första uppdraget för Nya Ullevi i Göteborg 1960 - en stucco-lustromålning kallad "Skilda banor". Uppdragen har gällt skolor, universitet, lasarett, vårdcentraler, kulturhus m fl offentliga byggnader. Som ytterligare exempel kan nämnas kakelväggen "Tecken från fyr till strand" på Humanistiska fakulteten i Göteborg och "Ultra Marin" på Gustafsviksbadet i Örebro.
Leif Ericson är representerad på Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum och museerna i Linköping, Malmö, Borås och Laholms teckningsmuseum samt inköpt av diverse kommunala kulturnämnder och landsting.

pdf.png
bottom of page