top of page

Elizabeth Tyler

f. i England.
Utbildad på Mid-Warwickshire School of Art 1961-63 och
Coventry College of Art 1963-65 samt vid Grafisk Værksted i Nærum, Danmark 1982.
Arbetar i akvarell, akryl, litografi, akvatint och mezzotint.

Utställningar sedan 1980 i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Polen och Tyskland. I Danmark bl a Storstrøms Amtsutställning, Lolland-Falsters Kunstmuseum, Helligåndshuset i Köpenhamn, Aalborg Kunstpavilion, Svendborg Amts kunstforening, Galleri Catalpa Nykøping F, Grafikbiennalen i Nykøping F, Galleri Bønneland i Odder, Galerie Knud Grothe i Charlottenlund och Art Copenhagen.

Utställningar i Sverige bl a Nordisk Teckningstriennal i Skellefteå, Samkonst Landskrona Konsthall, Uttryck 97, konstmässa i Helsingborg och Vårsalongen på Vikingsbergs konstmuseum i Helsingborg.
Utställningar i Finland på bl a KH Renlunds Konstmuseum i Karleby, Konsthallen i Vasa, Österbottens Konstmuseum, Galleri Mannerheim i Kokkola, Galleri Hörhammer och Stig Eklund Gallery i Helsingfors, Galleria Stenman i Karleby och Stundars kulturcentrum.

I Polen har hon bl a deltagit i The Baltic Countries Graphic Art Triennal i Gdansk 1992 och i Tyskland i Culture through Dialogue i Heidelberg.

Elizabeth Tyler är representerad i offentliga samlingar bl a på Lolland-Falsters Kunstmuseum, Aalborg Kommunes kunstfond, Gladsakse kunstbibliotek och kommunala samlingar i bl a Vordingborg, Næstved, Maribo och Ringkøbing - i Sverige i bl a Skellefteås stadssamlingar och i Finland på bl a Sjöfartsstyrelsen, Jakobstads museum, KH Renlunds Konstmuseum i Karleby, Aalvar Aaltos Taidemuseo i Jyväskylä och Österbottens Konstmuseum.

pdf.png
bottom of page