top of page

Om oss

Världens första globala galleriguide har listat tjugofemtusen gallerier. Vi är ett av dem. Eftersom vi driver vårt galleri på svenska landsbygden där det är glest mellan gallerierna känns det tryggt att ha fått hemvist i ett större sammanhang.

 

I det lite mindre sammanhanget, där vi är verksamma, gläds vi åt varje besök på galleriet och varje möte med konsten som gemensam nämnare. Vi gläds över att förmedla upplevelser av konst och vi får mycket positivt tillbaka. Att förmedla glädje och stimulans med hjälp av konst och med den konst som vi själva stimuleras av, är en sann glädje och, faktiskt, galleristens innersta drivkraft.

 

Vi – d v s Charlotte och Lars Gunnar är konstvetare med var sin fil kand i bagaget och lång erfarenhet av utställningar, egna och andras. Vid det här laget, när vår nya hemsida publiceras, har galleriet gjort närmare fyrahundra utställningar, de allra flesta i egna lokaler men även utställningar på olika arbetsplatser eller publika lokaler.

 

En ytterligare drivkraft för oss är vår nyfikenhet på konst, en nyfikenhet som fört oss långt utanför lokalsamhällets gränser – vi hämtar konsten där vi finner det som intresserar

och tilltalar oss mest.  Det visuella budskapet är ju till sin karaktär gränslöst.

 

Vi har försökt hitta en kortfattad devis som karaktäriserar vår verksamhet. Vi har för tillfället fastnat för ”makes it visible” som skulle kunna betyda, i all blygsamhet, att  ge en scen åt konsten. Det är det gudskelov många andra som gör också – minst tjugofemtusen

 

Vill du veta mer om oss och om galleriets verksamhet och historia - läs mer här…

Galleri Pictor
Galleri Pictor
Galleri Pictor
bottom of page