top of page

Lise Lundgren

f 48 i Lund.
Utbildad bl a på Konsthögskolan med vidareutbildning i grafik 1997-98.

Hade sin första separatutställning 1990 och har sedan dess ställt ut separat bl a på Finsk-svenskt Kulturcentrum på Hanaholmen, i Botkyrkas och Enköpings konsthallar, Grafiska Sällskapet i Stockholm och på Grafik i Väst i Göteborg.

Hon har också deltagit i diverse grupp- och samlingsutställningar, bl a på Liljevalchs Vårsalong och hos Gävle konstgrafiker.

Lise Lundgren är representerad med sina verk bl a på Sundsvalls museum och hos Statens Konstråd och Stockholms Konstråd.

Deltog i Pictors samlingsutställning Grafik 07 våren 2007 med nya bilder inspirerade av resor i Colombia och Guatemala.

pdf.png
bottom of page