top of page

Grafiska blad

Etsningar | Litografier | Seriegrafier | Linoleumsnitt | Träsnitt

Det finns många olika grafiska metoder. Ibland klumpas all grafik ihop till en enda teknik och kallas lite slarvigt för litografier eller lite skämtsamt för etsningar. Annars kan man prata om snitt av olika slag eller gravyrer. Vi har allt detta och mer därtill. Här är inte platsen för ingående beskrivning av de olika teknikerna - den icke okunnige vet redan att det kan vara förenat med överraskande mycket arbete att skapa ett grafiskt blad - utan bara att poängtera att vi har några enkla regler när det gäller att välja grafik och grafiker.

bottom of page