top of page

"Slow Art" och Vår utställning

29 mars 2022

En av bilderna på utställningen kommer att beskådas extra mycket och noga av en grupp konstelever från Munka Folkhögskola  på "Slow Art Day"  lördag den 2 april. "Slow Art Day" är en internationell  rörelse i samma anda som Slow Food, Slow Reading och liknande och som vill få oss att dra ner lite på tempot och kanske upptäcka lite av världen på nytt. Det finns andra aspekter på företeelsen också - det poängteras bland annat att den "långsamma vägen" in i konstens värld har ett pedagogiskt värde med konstens ansikte riktat direkt till gemene man. "Slow Art Day" går nu in på sitt fjortonde år och samlade förra året 110 museer och gallerier.

bottom of page